Czym jest dostępność cyfrowa?

Dostępność to dostosowywanie produktów, usług (nie tylko tych o charakterze cyfrowym) oraz przestrzeni tak, aby mogła z nich korzystać jak największa liczba osób, również osób z ograniczeniami – stałymi, tymczasowymi lub sytuacyjnymi.

Rozwiązania oparte na założeniach projektowania uniwersalnego uwzględniają potrzeby wszystkich osób, aby różnego rodzaju ograniczenia np. wzroku, słuchu, ruchu, związane z zaburzeniami poznawczymi czy niepełnosprawnością intelektualną, nie były przeszkodą w łatwym dostępie do informacji.

Trudności związane z korzystaniem z rozwiązań cyfrowych są zjawiskiem normalnym i mogą spotkać każdego z Nas niezależnie od wieku, płci czy też szerokości geograficznej.

O raporcie

 • 50uczelni wyższych z całej Polski
 • 16kryteriów oceny dostępności
 • 3niezależnych konsultantów
 • 1ranking uczelni pod kątem WCAG

Cel raportu

Cel, który przyświecał w trakcie prac nad raportem był bardzo prosty – zwrócenie uwagi na kwestię dostępności oraz projektowania uniwersalnego na przykładzie stanu dostępności stron uczelni wyższych w Polsce.

Naszym zdaniem każdy nowy raport z zakresu dostępności cyfrowej pozwala lepiej zrozumieć ten istotny temat oraz przekonać, tych jeszcze nieprzekonanych, że dostępność to nie jest kolejny trend w projektowaniu.

Spis treści

 1. Przedmowa
 2. Dlaczego raport o dostępności cyfrowej?
 3. Szkolnictwo wyższe w Polsce
 4. Metodologia badania
 5. Wnioski z badania
 6. Szczegółowy opis badanych uczelni
 7. Czy jesteś dostępny?
 8. O Autorach
 9. Nasza działalność
 10. Zleć nam raport dostępności

Autorzy

Konsultanci Kinaole

 • Łukasz Stanik
 • Łukasz Stasiak
 • Piotr Peciakowski

Wypełnij formularz i odbierz raport

Raport zostanie wysłany na podany adres e-mail

Podając adres wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kinaole Solutions. W celu otrzymywania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce PrywatnościOtwiera się w nowym oknie.